Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Nhật Bản, ủng hộ Nhật Bản tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực Đông Nam Á và với toàn khối Asian. Việc hai bên ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác Quốc phòng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc phòng song phương, đi vào chiều sâu và thiết thực hơn nữa trong thời gian tới. 45 năm qua, mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp. Đó là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của cả hai nước, trên cơ sở của sự tin cậy về chính trị và sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân.