Đến thăm nhà truyền thống của Lữ đoàn Phòng không 214, thật ngỡ ngàng khi nghe đồng chí phụ trách giới thiệu đơn vị đqã từng chiến đấu 4339 trận, bắn rơi 187 máy bay của giặc Mỹ trên vùng trời thuộc Khu 4 cũ. Chính vì thế mà đơn vị còn được gọi là Đoàn sông Gianh anh hùng, tên một dòng sông trên đất lửa Quảng Bình.