Thời sự Quốc phòng ngày 24/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

- Tư duy chiến lược xây dựng quân đội của Đại tướng Lê Đức Anh.

- Du lịch Khánh Hòa có dấu hiệu hồi phục.

- WHO cần 4,3 tỉ USD cho cơ chế chia sẻ vaccine.