Lịch sử kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam không chỉ dừng lại ở những con số thống kê trận đánh, những thông báo kết quả thắng lợi và thiệt hại. Dù có là sự thật thì đó cũng chỉ là một phần sự thật, lịch sử chân thực của cuộc chiến tranh ấy cần được nhìn nhận từ góc độ của sự dũng cảm và hy sinh. Chính sự hy sinh, dũng cảm của người Việt Nam trong kháng chiến, một sự hy sinh quả cảm, vượt quá sức tưởng tượng của con người trong cuộc chiến này đã làm nên những điều vĩ đại về tinh thần dân tộc bất khuất, kiên cường, anh dũng, tinh thần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.