Không có kính không phải vì xe không có kính,

Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi”

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật được yêu thích rộng rãi trong thời kỳ chiến tranh với hình  tượng trung tâm chính là những chiếc xe tải - một lực lượng nòng cốt của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Chạy, chở hàng và đã hoạt động trên đường Trường Sơn, tất cả vì công cuộc giải phóng miền Nam.