Phóng sự ảnh - Số 2885: Đặc sắc "Vũ điệu dâng trời" của người Cơ Tu.