Phóng sự ảnh - Số 2891: Hàng trăm bạn trẻ chung tay nhặt rác làm sạch Thủ đô.