Phóng sự ảnh - Số 2886: Nhiếp ảnh gia yêu vẻ đẹp đất nước.