Phóng sự ảnh - Số 2889: Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh.