Chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành của Phát thanh Quân đội Nhân dân luôn gắn liền với truyền thống tốt đẹp. Đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đó là truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với mong mỏi của thính giả trên khắp mọi miền Tổ quốc. Truyền thống vẻ vang ấy sẽ luôn là niềm tự hào, là động lực, là niềm tin để cán bộ, phóng viên, biên tập viên hôm nay tiếp bước, viết nên những trang vàng mới xứng đáng với truyền thống của Phát thanh Quân đội Nhân dân anh hùng.