Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an nhân dân vũ trang Gót Tràng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh hôm nay với tinh thần sẵn sàng chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên phòng địa bàn xã Hải Hòa và thị trấn Thịnh Long.