Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường hay viết thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, với tấm lòng của mình, Bác lại lo cho dân nhiều hơn, nghĩ cho dân nhiều hơn, mong nhân dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Và với tình yêu thương đồng bào, nhân dân vô bến bờ đó của Người, những bài thơ chúc Tết hàng năm lại càng hay và có ý nghĩa hơn với chiến sĩ và nhân dân cả nước.