Sau 500 năm thất truyền, một dòng gốm đã được hồi sinh. Chu Đậu - dòng gốm ấy chẳng những thấm đẫm hồn Việt mà còn mang vẻ đẹp kiêu sa.