Không chỉ hoạt động kinh doanh, Công ty Trực thăng Việt Nam còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh. Đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay phi cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, nhà nước và Bộ Quốc phòng đi công tác. Hỗ trợ huấn luyện phi công và thợ máy cho Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ cảnh giới và quan sát trên biển. Thời gian trôi qua, nhưng những kinh nghiệm bài học lịch sử từ chuyến bay đầu tiên khẳng định chủ quyền ấy vẫn còn nguyên giá trị để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục học tập, noi theo viết tiếp những trang vàng mới về Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam anh hùng.