Bản tin Ngày mới ngày 20/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục tinh thần hợp tác quốc phòng vì một Asean gắn kết và chủ động thích ứng.

- Đà Nẵng đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

- Khi bộ đội coi đơn vị là nhà.

- Trung Quốc đạt bước tiến trong điều trị Covid-19.