Bản tin Trưa ngày 27/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết.

- Xuất cấp gạo cho các địa phương dịp Tết.

- Cảnh báo về khả năng lây nhiễm của Omicron.