Việt Nam, quốc gia xếp thứ 7 trên thế giới về rủi ro khí hậu dài hạn. Mỗi năm, bình quân thiên tai đã làm chết và mất tích hàng trăm người; bị thương hàng nghìn người. Thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra bình quân hàng năm lên tới 1,5 GDP của cả nước. Địa bàn Tây Bắc của Tổ quốc trước những tác động, diễn biến phức tạp của các loại hình thiên tai.