Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 261 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác quốc phòng Việt - Nga đạt nhiều kết quả tích cực.

- Trung tâm quân y Asean họp khẩn về dịch viêm đường hô hấp cấp.