Chương trình “Hồ sơ chiến tranh nhân dân - Kình ngư Cửa Việt - Phần 1 ” xin mời quý vị và các đồng chí cùng lật lại hồ sơ chiến tranh một thời đế đến với một đơn vị vô cùng tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam - Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.