"...Nhờ Cách mạng Tháng Mười thành công mà một thế giới mới đã ra đời và ngày càng phồn vinh, càng mạnh mẽ như hoa nở mùa Xuân"

(Trích bài viết: "Vui vẻ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi Báo Sự thật - Liên Xô, đăng Báo Nhân dân, số 2061, ngày 7/11/1959)