Tân Cảng Sài Gòn thời gian qua đã xây nên những kinh nghiệm tham gia sản xuất, phát triển kinh tế mang thương hiệu của bộ đội cụ Hồ. Điều đó đã bồi đắp niềm tin để cán bộ chiến sĩ, người lao động Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục làm việc và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; phát huy truyền thống Quân đội, của Quân chủng Hải quân.