Tràng An năm xưa, Thụy Văn hôm nay là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Một địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời và có phong trào cách mạng sớm. Trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, quân dân xã Thụy Văn đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ xã, quân và dân xã Thụy Văn đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang huyện anh dũng chiến đấu với tinh thần "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" chống lại cuộc càn lớn của thực dân Pháp. Góp phần viết nên trang sử hào hùng của xã Thụy Văn nói riêng, huyện Thái Thụy nói chung.