"Mắt người Việt Nam vốn rất sáng, mắt các chiến sĩ ra đa càng phải sáng hơn", lời căn dặn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng khi đến thăm đơn vị ra đa năm xưa đã trở thành mệnh lệnh, là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Binh chủng ra đa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là "mắt thần" quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.