Với phương châm "Bốn tại chỗ", phát huy nhanh nhất nguồn lực, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng quân đội đã quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ luôn có tinh thần sẵn sàng xung kích, đi đầu trong khắc phục hậu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân khi có mưa lũ xảy ra. Có thể nói, ở đâu có thảm họa thiên tai, ở đó có sự vào cuộc kịp thời của bộ đội. "Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", bộ đội Cụ Hồ luôn gần dân, bảo vệ nhân dân lúc nguy nan, chăm lo cho dân lúc đời thường. Tình cảm đó, hành động đó đã đi vào lòng nhân dân và đã làm ấm lòng nhân dân.