Từ ngày 18-20/2 Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean (ADMM hẹp) được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có chủ đề "Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", hội nghị tập trung trao đổi các vấn đề trong khu vực và quốc tế cùng quan tâm, định hướng ADMM và ADMM-Plus năm 2020. Trong chương trình "Đối ngoại quốc phòng" mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những đóng góp của Việt Nam nhằm thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc phòng, an ninh nội khối và các Asean giữa các đối tác.