Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 264 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN.

- Hợp tác quốc phòng chủ động đối phó với dịch bệnh.

Hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ Việt - Lào.

- Nhiều kết quả trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Indonesia.

- Tặng vật tư y tế cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc.