Nhà lưu niệm chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản đang được xây dựng, nơi đây sẽ trở thành một địa chỉ đỏ lưu giữ những kỷ vật, chiến tích oai hùng của trận đánh. Để rồi thời gian có trôi qua, hào khí của chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản vẫn ngời sáng và là bài học lịch sử quý giá cho thế hệ trẻ. Giúp họ hiểu về truyền thống anh hùng của dân tộc, sự hy sinh vẻ vang của thế hệ cha anh. Đó chính là động lực, hun đúc tinh thần yêu nước và sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.